Sulfinpyrazon (Sulfinpyrazone)

Sulfinpyrazon

Ett urikosuriskt läkemedel som används för att minska serumuratnivåerna i gikt terapi. Det saknar antiinflammatoriska, smärtstillande och diuretiska egenskaper.

Förklaring på engelska

A uricosuric drug that is used to reduce the serum urate levels in gout therapy. It lacks anti-inflammatory, analgesic, and diuretic properties.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Sulphinpyrazone; Sulfoxyphenylpyrazolidin; Nu-Sulfinpyrazone; Nu Sulfinpyrazone; Anturane; Anturan; Apo-Sulfinpyrazone; Apo Sulfinpyrazone

Svensk term Sulfinpyrazon
Synonym på svenska
Synonym på engelska Sulphinpyrazone; Sulfoxyphenylpyrazolidin; Nu-Sulfinpyrazone; Nu Sulfinpyrazone; Anturane; Anturan; Apo-Sulfinpyrazone; Apo Sulfinpyrazone
Engelsk term Sulfinpyrazone
MESH ID D013442

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.