Sulfinsyror (Sulfinic Acids)

Sulfinsyror

Någon av de monobasiska oorganiska eller organiska syror av svavel med den allmänna formeln RSO (OH). (Från McGraw Hill Ordbok [publikationstyp] of Scientific and Technical Terms, 4th ed)

Förklaring på engelska

Any of the monobasic inorganic or organic acids of sulfur with the general formula RSO(OH). (From McGraw Hill Dictionary of Scientific and Technical Terms, 4th ed)

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Acids, Sulfinic

Svensk term Sulfinsyror
Synonym på svenska
Synonym på engelska Acids, Sulfinic
Engelsk term Sulfinic Acids
MESH ID D013441

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.