Sulfiter (Sulfites)

Sulfiter

Oorganiska salter av svavelsyra.

Förklaring på engelska

Inorganic salts of sulfurous acid.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Sulfites, Inorganic; Inorganic Sulfites; Sulfite

Svensk term Sulfiter
Synonym på svenska
Synonym på engelska Sulfites, Inorganic; Inorganic Sulfites; Sulfite
Engelsk term Sulfites
MESH ID D013447

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.