Sulfobromftalein (Sulfobromophthalein)

Sulfobromftalein

Ett fenolftalein som används som ett diagnostiskt hjälpmedel vid bestämning av leverfunktionen.

Förklaring på engelska

A phenolphthalein that is used as a diagnostic aid in hepatic function determination.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Bromosulphthalein; Bromosulfophthalein; Bromthalein; Tetrabromsulphthalein; Sulfobromophthalein Sodium; Sodium, Sulfobromophthalein; Sulfobromophthalein Disodium; Disodium, Sulfobromophthalein; Bromsulphalein

Svensk term Sulfobromftalein
Synonym på svenska
Synonym på engelska Bromosulphthalein; Bromosulfophthalein; Bromthalein; Tetrabromsulphthalein; Sulfobromophthalein Sodium; Sodium, Sulfobromophthalein; Sulfobromophthalein Disodium; Disodium, Sulfobromophthalein; Bromsulphalein
Engelsk term Sulfobromophthalein
MESH ID D013448

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.