Sulfoglykosfingolipider (Sulfoglycosphingolipids)

Sulfoglykosfingolipider

GLYKOSFINGOLIPIDER med en sulfatgrupp förestrad till en av sockergrupperna.

Förklaring på engelska

GLYCOSPHINGOLIPIDS with a sulfate group esterified to one of the sugar groups.

Synonym, svenska: Sulfatider

Synonym, engelska: Sulfatoglycosphingolipids; Sulfatides; Sulfatide

Svensk term Sulfoglykosfingolipider
Synonym på svenska Sulfatider
Synonym på engelska Sulfatoglycosphingolipids; Sulfatides; Sulfatide
Engelsk term Sulfoglycosphingolipids
MESH ID D013433

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.