Sulfoner (Sulfones)

Sulfoner

NA

Förklaring på engelska

NA

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Sulfone

Svensk term Sulfoner
Synonym på svenska
Synonym på engelska Sulfone
Engelsk term Sulfones
MESH ID D013450

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.