Sulfoniumföreningar (Sulfonium Compounds)

Sulfoniumföreningar

Svavelföreningar i vilka svavelatomen är fäst vid tre organiska radikaler och ett elektronegativt element eller radikal.

Förklaring på engelska

Sulfur compounds in which the sulfur atom is attached to three organic radicals and an electronegative element or radical.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Compounds, Sulfonium; Sulfine Compounds; Compounds, Sulfine

Svensk term Sulfoniumföreningar
Synonym på svenska
Synonym på engelska Compounds, Sulfonium; Sulfine Compounds; Compounds, Sulfine
Engelsk term Sulfonium Compounds
MESH ID D013452

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.