Sulfonsyror (Sulfonic Acids)

Sulfonsyror

Oorganiska eller organiska oxisyror av svavel som innehåller RSO2 (OH) -radikalen.

Förklaring på engelska

Inorganic or organic oxy acids of sulfur which contain the RSO2(OH) radical.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Acids, Sulfonic; Sulfonic Acid; Acid, Sulfonic

Svensk term Sulfonsyror
Synonym på svenska
Synonym på engelska Acids, Sulfonic; Sulfonic Acid; Acid, Sulfonic
Engelsk term Sulfonic Acids
MESH ID D013451

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.