Sulindak (Sulindac)

Sulindak

Ett sulfinylindenderivat prodrug vars sulfinyldel omvandlas in vivo till ett aktivt NSAID-analgetikum. Specifikt omvandlas prodrug av leverenzymer till en sulfid som utsöndras i galla och sedan reabsorberas från tarmen. Detta bidrar till att upprätthålla konstanta blodnivåer med minskade gastrointestinala biverkningar.

Förklaring på engelska

A sulfinylindene derivative prodrug whose sulfinyl moiety is converted in vivo to an active NSAID analgesic. Specifically, the prodrug is converted by liver enzymes to a sulfide which is excreted in the bile and then reabsorbed from the intestine. This helps to maintain constant blood levels with reduced gastrointestinal side effects.

Synonym, svenska: Clinoril

Synonym, engelska: Apo-Sulin; Apo Sulin; Arthrobid; Clinoril; Arthrocine; Klinoril; Sulindal; Chibret; Kenalin; MK-231; MK 231; MK231; Novo-Sundac; Novo Sundac; Nu-Sulindac; Nu Sulindac; Aclin; Copal

Svensk term Sulindak
Synonym på svenska Clinoril
Synonym på engelska Apo-Sulin; Apo Sulin; Arthrobid; Clinoril; Arthrocine; Klinoril; Sulindal; Chibret; Kenalin; MK-231; MK 231; MK231; Novo-Sundac; Novo Sundac; Nu-Sulindac; Nu Sulindac; Aclin; Copal
Engelsk term Sulindac
MESH ID D013467

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.