Suloktidil (Suloctidil)

Suloktidil

En perifer vasodilator som tidigare användes vid hantering av perifera och cerebrala vaskulära störningar. Det är hepatotoxiskt och dödsfall har inträffat. (Från Martindale, Extra Farmakopé [publikationstyp], 30th ed, p1312)

Förklaring på engelska

A peripheral vasodilator that was formerly used in the management of peripheral and cerebral vascular disorders. It is hepatotoxic and fatalities have occurred. (From Martindale, The Extra Pharmacopoeia, 30th ed, p1312)

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: CP-556S; Suloctidil Hydrochloride

Svensk term Suloktidil
Synonym på svenska
Synonym på engelska CP-556S; Suloctidil Hydrochloride
Engelsk term Suloctidil
MESH ID D013468

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.