Superfetation (Superfetation)

Superfetation

BEFRUKTNINGEN av ett OVUM som äger rum när ett FOSTER redan finns i LIVMODERN. Superfetation resulterar i en ovanlig graviditet med foster i olika åldrar och storlekar som utvecklas i utero samtidigt.

Förklaring på engelska

The FERTILIZATION of an OVUM that takes place when a FETUS is already present in the UTERUS. Superfetation results in an unusual PREGNANCY with fetuses of different ages and sizes developing in utero simultaneously.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Superfetations

Svensk term Superfetation
Synonym på svenska
Synonym på engelska Superfetations
Engelsk term Superfetation
MESH ID D013476

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.