Superovulation (Superovulation)

Superovulation

Förekomst eller induktion av frisättning av mer ägg än vad som normalt frigörs tid hos en viss art. Termen gäller både djur och människa.

Förklaring på engelska

Occurrence or induction of release of more ova than are normally released at the same time in a given species. The term applies to both animals and humans.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Superovulations

Svensk term Superovulation
Synonym på svenska
Synonym på engelska Superovulations
Engelsk term Superovulation
MESH ID D013480

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.