Superoxider (Superoxides)

Superoxider

Mycket reaktiva föreningar som uppstår när syre reduceras med en enda elektron. I biologiska system kan superoxider genereras under normal katalys av ett antal enzymer och vid oxidering av hemoglobin (blodfärgämne) till methemoglobin. Hos levande organismer skyddar peroxiddismutas cellen från superoxiders skadliga effekter.

Förklaring på engelska

Highly reactive compounds produced when oxygen is reduced by a single electron. In biological systems, they may be generated during the normal catalytic function of a number of enzymes and during the oxidation of hemoglobin to METHEMOGLOBIN. In living organisms, SUPEROXIDE DISMUTASE protects the cell from the deleterious effects of superoxides.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Superoxide Anion; Superoxide Radical; Superoxide

Svensk term Superoxider
Synonym på svenska
Synonym på engelska Superoxide Anion; Superoxide Radical; Superoxide
Engelsk term Superoxides
MESH ID D013481

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.