Supraventrikulär takykardi (Supraventricular Tachycardia)

Supraventrikulär takykardi

Ett generiskt uttryck för någon takykardi som har sitt ursprung ovanför BUNTEN AV HANS.

Förklaring på engelska

A generic expression for any tachycardia that originates above the BUNDLE OF HIS.

Synonym, svenska: Supraventrikulär takykardi

Synonym, engelska: Supraventricular Tachycardia; Supraventricular Tachycardias; Tachycardias, Supraventricular

Svensk term Supraventrikulär takykardi
Synonym på svenska Supraventrikulär takykardi
Synonym på engelska Supraventricular Tachycardia; Supraventricular Tachycardias; Tachycardias, Supraventricular
Engelsk term Supraventricular Tachycardia
MESH ID D013617

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.