Suprofen (Suprofen)

Suprofen

En Ibuprofen-typ antiinflammatorisk smärtstillande och antipyretisk. Det hämmar prostaglandinsyntesen och har föreslagits som ett anti-artritiskt medel.

Förklaring på engelska

An IBUPROFEN-type anti-inflammatory analgesic and antipyretic. It inhibits prostaglandin synthesis and has been proposed as an anti-arthritic.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: TN-762; TN 762; TN762; R-25061; R 25061; R25061

Svensk term Suprofen
Synonym på svenska
Synonym på engelska TN-762; TN 762; TN762; R-25061; R 25061; R25061
Engelsk term Suprofen
MESH ID D013496

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.