Suramin (Suramin)

Suramin

En polyanjonisk förening med en okänd verkningsmekanism. Det används parenteralt vid behandling av afrikansk trypanosomiasis och det har använts kliniskt med dietylkarbamazin för att döda den vuxna Onchocerca. (Från AMA Drug Evaluations Annual, 1992, p1643) Det har också visat sig ha potenta antineoplastiska egenskaper.

Förklaring på engelska

A polyanionic compound with an unknown mechanism of action. It is used parenterally in the treatment of African trypanosomiasis and it has been used clinically with diethylcarbamazine to kill the adult Onchocerca. (From AMA Drug Evaluations Annual, 1992, p1643) It has also been shown to have potent antineoplastic properties.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Germanin; Suramin Sodium; Sodium, Suramin; Suramin, Hexasodium Salt; Hexasodium Salt Suramin; Salt Suramin, Hexasodium; Naganin; Naganol; Naphuride; Suramin, Monosodium Salt; Monosodium Salt Suramin; Salt Suramin, Monosodium; Moranil

Svensk term Suramin
Synonym på svenska
Synonym på engelska Germanin; Suramin Sodium; Sodium, Suramin; Suramin, Hexasodium Salt; Hexasodium Salt Suramin; Salt Suramin, Hexasodium; Naganin; Naganol; Naphuride; Suramin, Monosodium Salt; Monosodium Salt Suramin; Salt Suramin, Monosodium; Moranil
Engelsk term Suramin
MESH ID D013498

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.