Surinam (Suriname)

Surinam

En republik i norra Sydamerika, gränsar i väster av GUYANA (Brittiska Guyana) och i öster av FRANSKA GUYANA. Huvudstaden är Paramaribo. Det kallades tidigare Nederländerna Guyana eller Holländska Guyana eller Surinam. Surinam avgjordes först av engelsmännen 1651 men överlämnades till holländarna genom fördrag 1667. Det blev ett autonomt territorium under den nederländska kronan 1954 och fick självständighet 1975. Landet namngavs efter Surinam River men betydelsen av det namnet är osäker. (Från Websters nya geografiska Ordbok [publikationstyp], 1988, p1167 & Rum, Brewer’s Ordbok [publikationstyp] of Names, 1992, p526)

Förklaring på engelska

A republic in the north of South America, bordered on the west by GUYANA (British Guiana) and on the east by FRENCH GUIANA. Its capital is Paramaribo. It was formerly called Netherlands Guiana or Dutch Guiana or Surinam. Suriname was first settled by the English in 1651 but was ceded to the Dutch by treaty in 1667. It became an autonomous territory under the Dutch crown in 1954 and gained independence in 1975. The country was named for the Surinam River but the meaning of that name is uncertain. (From Webster’s New Geographical Dictionary, 1988, p1167 & Room, Brewer’s Dictionary of Names, 1992, p526)

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Dutch Guiana; Netherlands Guiana; Surinam

Svensk term Surinam
Synonym på svenska
Synonym på engelska Dutch Guiana; Netherlands Guiana; Surinam
Engelsk term Suriname
MESH ID D013532

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.