Surrogatmödrar (Surrogate Mothers)

Surrogatmödrar

Kvinnor som tillåter sig att impregneras med förståelsen att avkomman ska överlämnas till de föräldrar som har beställt surrogaten.

Förklaring på engelska

Women who allow themselves to be impregnated with the understanding that the offspring are to be given over to the parents who have commissioned the surrogate.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Mothers, Surrogate; Mother, Surrogate; Surrogate Mother; Host Mothers; Host Mother; Mother, Host; Mothers, Host; Mothers, Gestational; Gestational Carriers; Carrier, Gestational; Carriers, Gestational; Gestational Carrier; Gestational Mothers; Gestational Mother; Mother, Gestational

Svensk term Surrogatmödrar
Synonym på svenska
Synonym på engelska Mothers, Surrogate; Mother, Surrogate; Surrogate Mother; Host Mothers; Host Mother; Mother, Host; Mothers, Host; Mothers, Gestational; Gestational Carriers; Carrier, Gestational; Carriers, Gestational; Gestational Carrier; Gestational Mothers; Gestational Mother; Mother, Gestational
Engelsk term Surrogate Mothers
MESH ID D013533

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.