Suspensioner (Suspensions)

Suspensioner

Kolloider med flytande kontinuerlig fas och fast dispergerad fas; termen används löst även för fast-i-gas (AEROSOLS) och andra kolloidala system; vattenolösliga läkemedel kan ges som suspensioner.

Förklaring på engelska

Colloids with liquid continuous phase and solid dispersed phase; the term is used loosely also for solid-in-gas (AEROSOLS) and other colloidal systems; water-insoluble drugs may be given as suspensions.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Suspension

Svensk term Suspensioner
Synonym på svenska
Synonym på engelska Suspension
Engelsk term Suspensions
MESH ID D013535

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.