Suturtekniker (Suture Techniques)

Suturtekniker

Tekniker för att fästa ihop kanterna på ett sår, med slingor av tråd eller liknande material (SUTURER).

Förklaring på engelska

Techniques for securing together the edges of a wound, with loops of thread or similar materials (SUTURES).

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Suture Technique; Technique, Suture; Techniques, Suture; Suture Technics; Suture Technic; Technic, Suture; Technics, Suture

Svensk term Suturtekniker
Synonym på svenska
Synonym på engelska Suture Technique; Technique, Suture; Techniques, Suture; Suture Technics; Suture Technic; Technic, Suture; Technics, Suture
Engelsk term Suture Techniques
MESH ID D013536

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.