Svält (Starvation)

Svält

Lång och kontinuerlig berövande av livsmedel. (Stedman, 25:e uppl)

Förklaring på engelska

Lengthy and continuous deprivation of food. (Stedman, 25th ed)

Synonym, svenska:

Synonym, engelska

Svensk term Svält
Synonym på svenska
Synonym på engelska
Engelsk term Starvation
MESH ID D013217

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.