Svamp rna (Fungal RNA)

Svamp rna

Ribonukleinsyra i svampar som har reglerande och katalytiska roller samt engagemang i proteinsyntes.

Förklaring på engelska

Ribonucleic acid in fungi having regulatory and catalytic roles as well as involvement in protein synthesis.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Fungal RNA

Svensk term Svamp rna
Synonym på svenska
Synonym på engelska Fungal RNA
Engelsk term Fungal RNA
MESH ID D012331

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.