Svampinfektion i näshålorna (Rhinosporidiosis)

Svampinfektion i näshålorna

Kronisk, lokaliserad granulomatös infektion av mukokutana vävnader, särskilt näsan, och kännetecknas av HYPERPLASI och utvecklingen av POLYPS. Det finns hos människa och andra djur och orsakas av den mesomycetozoiska organismen RHINOSPORIDIUM SEEBERI.

Förklaring på engelska

Chronic, localized granulomatous infection of mucocutaneous tissues, especially the NOSE, and characterized by HYPERPLASIA and the development of POLYPS. It is found in humans and other animals and is caused by the mesomycetozoean organism RHINOSPORIDIUM SEEBERI.

Synonym, svenska: Rinosporidios

Synonym, engelska: Rhinosporidioses; Rhinosporidium seeberi Infection; Infection, Rhinosporidium seeberi; Rhinosporidium seeberi Infections

Svensk term Svampinfektion i näshålorna
Synonym på svenska Rinosporidios
Synonym på engelska Rhinosporidioses; Rhinosporidium seeberi Infection; Infection, Rhinosporidium seeberi; Rhinosporidium seeberi Infections
Engelsk term Rhinosporidiosis
MESH ID D012227

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.