Svankrygg, djur (Swayback)

Svankrygg, djur

Medfödd lokomotorisk ataxi hos lamm, tros vara associerad med kopparbrist. Det kännetecknas kliniskt av progressiv inkoordination av bakbenen och patologiskt genom störning av neuron och myelinutveckling i centrala nervsystemet. Det orsakas av en brist på metaboliserbar koppar i ewe under den sista halvan av graviditet. (Dorland, 28: e uppl; Stedman, 26: e uppl)

Förklaring på engelska

Congenital locomotor ataxia of lambs, thought to be associated with copper deficiency. It is characterized clinically by progressive incoordination of the hind limbs and pathologically by disruption of neuron and myelin development in the central nervous system. It is caused by a deficiency of metabolizable copper in the ewe during the last half of her pregnancy. (Dorland, 28th ed; Stedman, 26th ed)

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Enzootic Ataxia; Ataxia, Enzootic; Ataxias, Enzootic; Enzootic Ataxias

Svensk term Svankrygg, djur
Synonym på svenska
Synonym på engelska Enzootic Ataxia; Ataxia, Enzootic; Ataxias, Enzootic; Enzootic Ataxias
Engelsk term Swayback
MESH ID D013540

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.