Svans (Tail)

Svans

En förlängning av den bakre delen av en djurkropp, som sträcker sig bortom torson.

Förklaring på engelska

An extension of the posterior of an animal body beyond the TORSO.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Tails

Svensk term Svans
Synonym på svenska
Synonym på engelska Tails
Engelsk term Tail
MESH ID D013623

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.