Svavel (Sulfur)

Svavel

Ett grundämne i familjen kalkogener (syregruppen) med atomtecken S, atomnummer 16 och atomvikt [32.059; 32.076]. Ämnet finns i aminosyrorna cystein och metionin.

Förklaring på engelska

An element that is a member of the chalcogen family. It has an atomic symbol S, atomic number 16, and atomic weight [32.059; 32.076]. It is found in the amino acids cysteine and methionine.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Sulfur-16; Sulfur 16

Svensk term Svavel
Synonym på svenska
Synonym på engelska Sulfur-16; Sulfur 16
Engelsk term Sulfur
MESH ID D013455

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.