Svavelföreningar (Sulfur Compounds)

Svavelföreningar

Oorganiska eller organiska föreningar som innehåller svavel som en integrerad del av molekylen.

Förklaring på engelska

Inorganic or organic compounds that contain sulfur as an integral part of the molecule.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Compounds, Sulfur; Sulfur Compound; Compound, Sulfur

Svensk term Svavelföreningar
Synonym på svenska
Synonym på engelska Compounds, Sulfur; Sulfur Compound; Compound, Sulfur
Engelsk term Sulfur Compounds
MESH ID D013457

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.