Svavelhexafluorid (Sulfur Hexafluoride)

Svavelhexafluorid

Svavelhexafluorid. En inert gas som huvudsakligen används som testgas i andningsfysiologi. Andra användningsområden inkluderar dess injektion i vitreoretinal kirurgi för att återställa glaskroppen kammaren och som ett spårämne vid övervakning av dispersion och avsättning av luftförorenande ämnen.

Förklaring på engelska

Sulfur hexafluoride. An inert gas used mainly as a test gas in respiratory physiology. Other uses include its injection in vitreoretinal surgery to restore the vitreous chamber and as a tracer in monitoring the dispersion and deposition of air pollutants.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Hexafluoride, Sulfur

Svensk term Svavelhexafluorid
Synonym på svenska
Synonym på engelska Hexafluoride, Sulfur
Engelsk term Sulfur Hexafluoride
MESH ID D013459

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.