Svaveloxider (Sulfur Oxides)

Svaveloxider

Oorganiska oxider av svavel.

Förklaring på engelska

Inorganic oxides of sulfur.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Oxides, Sulfur

Svensk term Svaveloxider
Synonym på svenska
Synonym på engelska Oxides, Sulfur
Engelsk term Sulfur Oxides
MESH ID D013461

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.