Svavelsyra (Sulfur Acids)

Svavelsyra

Oorganiska eller organiska syror som innehåller svavel som en integrerad del av molekylen.

Förklaring på engelska

Inorganic or organic acids that contain sulfur as an integral part of the molecule.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Acids, Sulfur; Sulfurous Acids; Acids, Sulfurous

Svensk term Svavelsyra
Synonym på svenska
Synonym på engelska Acids, Sulfur; Sulfurous Acids; Acids, Sulfurous
Engelsk term Sulfur Acids
MESH ID D013456

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.