Svavelsyreestrar (Sulfuric Acid Esters)

Svavelsyreestrar

Organiska estrar av svavelsyra.

Förklaring på engelska

Organic esters of sulfuric acid.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Esters, Sulfuric Acid; Organic Sulfates; Sulfates, Organic; Thiosulfuric Acid Esters; Esters, Thiosulfuric Acid

Svensk term Svavelsyreestrar
Synonym på svenska
Synonym på engelska Esters, Sulfuric Acid; Organic Sulfates; Sulfates, Organic; Thiosulfuric Acid Esters; Esters, Thiosulfuric Acid
Engelsk term Sulfuric Acid Esters
MESH ID D013463

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.