Svavelsyror (Sulfuric Acids)

Svavelsyror

Oorganiska och organiska derivat av svavelsyra (H2SO4). Salterna och estrar av svavelsyra är kända som SULFATER respektive SVAVELSYRAESTRAR.

Förklaring på engelska

Inorganic and organic derivatives of sulfuric acid (H2SO4). The salts and esters of sulfuric acid are known as SULFATES and SULFURIC ACID ESTERS respectively.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Acids, Sulfuric

Svensk term Svavelsyror
Synonym på svenska
Synonym på engelska Acids, Sulfuric
Engelsk term Sulfuric Acids
MESH ID D013464

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.