Svaveltransferaser (Sulfurtransferases)

Svaveltransferaser

Enzymer som överför svavelatomer till olika acceptormolekyler. EG 2.8.1.

Förklaring på engelska

Enzymes which transfer sulfur atoms to various acceptor molecules. EC 2.8.1.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Sulfurtransferase

Svensk term Svaveltransferaser
Synonym på svenska
Synonym på engelska Sulfurtransferase
Engelsk term Sulfurtransferases
MESH ID D013466

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.