Svett (Sweat)

Svett

Vätskan utsöndras av SVETTKÖRTLARNA. Den består av vatten som innehåller koksalt, fosfat, urea, ammoniak och andra avfall.

Förklaring på engelska

The fluid excreted by the SWEAT GLANDS. It consists of water containing sodium chloride, phosphate, urea, ammonia, and other waste products.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Sweats

Svensk term Svett
Synonym på svenska
Synonym på engelska Sweats
Engelsk term Sweat
MESH ID D013542

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.