Svettkörtelsjukdomar (Sweat Gland Diseases)

Svettkörtelsjukdomar

Sjukdomar i svettkörtlarna.

Förklaring på engelska

Diseases of the SWEAT GLANDS.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Disease, Sweat Gland; Diseases, Sweat Gland; Sweat Gland Disease

Svensk term Svettkörtelsjukdomar
Synonym på svenska
Synonym på engelska Disease, Sweat Gland; Diseases, Sweat Gland; Sweat Gland Disease
Engelsk term Sweat Gland Diseases
MESH ID D013543

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.