Svettkörtlar (Sweat Glands)

Svettkörtlar

Svettproducerande strukturer som är inbäddade i DERMIS. Varje körtel består av ett enda rör, en spiralkropp och en ytlig kanal.

Förklaring på engelska

Sweat-producing structures that are embedded in the DERMIS. Each gland consists of a single tube, a coiled body, and a superficial duct.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Gland, Sweat; Glands, Sweat; Sweat Gland

Svensk term Svettkörtlar
Synonym på svenska
Synonym på engelska Gland, Sweat; Glands, Sweat; Sweat Gland
Engelsk term Sweat Glands
MESH ID D013545

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.