Svimning (Syncope)

Svimning

En övergående medvetande och postural ton orsakad av minskat blodflöde till hjärna (dvs BRAIN ISCHEMI). Presyncope hänvisar till förnimmelse av yrsel och förlust av styrka som föregår en synkopal händelse eller åtföljer ett ofullständigt svimning. (Från Adams et al., Principer för Neurologi, 6: e ed, pp367-9)

Förklaring på engelska

A transient loss of consciousness and postural tone caused by diminished blood flow to the brain (i.e., BRAIN ISCHEMIA). Presyncope refers to the sensation of lightheadedness and loss of strength that precedes a syncopal event or accompanies an incomplete syncope. (From Adams et al., Principles of Neurology, 6th ed, pp367-9)

Synonym, svenska: Synkope

Synonym, engelska: Syncopes; Fainting; Presyncope; Presyncopes; Syncopal Episode; Episode, Syncopal; Syncopal Episodes; Syncopal Vertigo; Vertigo, Syncopal; Vertigos, Syncopal; Syncope, Cardiogenic; Cardiogenic Syncope; Cardiogenic Syncopes; Syncopes, Cardiogenic; Syncope, Carotid Sinus; Carotid Sinus Syncope; Carotid Sinus Syncopes; Syncopes, Carotid Sinus; Syncope, Convulsive; Convulsive Syncope; Convulsive Syncopes; Syncopes, Convulsive; Syncope, Deglutitional; Deglutitional Syncope; Deglutitional Syncopes; Syncopes, Deglutitional; Syncope, Effort; Effort Syncope; Effort Syncopes; Syncopes, Effort; Syncope, Hyperventilation; Hyperventilation Syncope; Hyperventilation Syncopes; Syncopes, Hyperventilation; Syncope, Micturition; Micturition Syncope; Micturition Syncopes; Syncopes, Micturition; Syncope, Postural; Postural Syncope; Postural Syncopes; Syncopes, Postural; Syncope, Situational; Situational Syncope; Situational Syncopes; Syncopes, Situational; Syncope, Stokes-Adams; Stokes-Adams Syncope; Stokes-Adams Syncopes; Syncope, Stokes Adams; Syncopes, Stokes-Adams; Syncope, Tussive; Syncopes, Tussive; Tussive Syncope; Tussive Syncopes; Drop Attack; Attack, Drop; Drop Attacks

Svensk term Svimning
Synonym på svenska Synkope
Synonym på engelska Syncopes; Fainting; Presyncope; Presyncopes; Syncopal Episode; Episode, Syncopal; Syncopal Episodes; Syncopal Vertigo; Vertigo, Syncopal; Vertigos, Syncopal; Syncope, Cardiogenic; Cardiogenic Syncope; Cardiogenic Syncopes; Syncopes, Cardiogenic; Syncope, Carotid Sinus; Carotid Sinus Syncope; Carotid Sinus Syncopes; Syncopes, Carotid Sinus; Syncope, Convulsive; Convulsive Syncope; Convulsive Syncopes; Syncopes, Convulsive; Syncope, Deglutitional; Deglutitional Syncope; Deglutitional Syncopes; Syncopes, Deglutitional; Syncope, Effort; Effort Syncope; Effort Syncopes; Syncopes, Effort; Syncope, Hyperventilation; Hyperventilation Syncope; Hyperventilation Syncopes; Syncopes, Hyperventilation; Syncope, Micturition; Micturition Syncope; Micturition Syncopes; Syncopes, Micturition; Syncope, Postural; Postural Syncope; Postural Syncopes; Syncopes, Postural; Syncope, Situational; Situational Syncope; Situational Syncopes; Syncopes, Situational; Syncope, Stokes-Adams; Stokes-Adams Syncope; Stokes-Adams Syncopes; Syncope, Stokes Adams; Syncopes, Stokes-Adams; Syncope, Tussive; Syncopes, Tussive; Tussive Syncope; Tussive Syncopes; Drop Attack; Attack, Drop; Drop Attacks
Engelsk term Syncope
MESH ID D013575

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.