Svin (Swine)

Svin

Något av olika djur som utgör familj Suidae och består av stout-bodied, kortbenade allätande däggdjur med tjock hud, vanligtvis täckt med grova borst, en ganska lång mobil nos, och liten svans. Inkluderat är släktena Babyrousa, Phacochoerus (vårtsvin) och Sus, den senare innehåller tamgrisen (se SUS SCROFA).

Förklaring på engelska

Any of various animals that constitute the family Suidae and comprise stout-bodied, short-legged omnivorous mammals with thick skin, usually covered with coarse bristles, a rather long mobile snout, and small tail. Included are the genera Babyrousa, Phacochoerus (wart hogs), and Sus, the latter containing the domestic pig (see SUS SCROFA).

Synonym, svenska: Vårtsvin

Synonym, engelska: Suidae; Pigs; Warthogs; Wart Hogs; Hog, Wart; Hogs, Wart; Wart Hog; Phacochoerus

Svensk term Svin
Synonym på svenska Vårtsvin
Synonym på engelska Suidae; Pigs; Warthogs; Wart Hogs; Hog, Wart; Hogs, Wart; Wart Hog; Phacochoerus
Engelsk term Swine
MESH ID D013552

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.