Svinsjukdomar (Swine Diseases)

Svinsjukdomar

Sjukdomar hos tamsvin och vildsvin av släktet Sus.

Förklaring på engelska

Diseases of domestic swine and of the wild boar of the genus Sus.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Disease, Swine; Diseases, Swine; Swine Disease

Svensk term Svinsjukdomar
Synonym på svenska
Synonym på engelska Disease, Swine; Diseases, Swine; Swine Disease
Engelsk term Swine Diseases
MESH ID D013553

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.