Swaziland (Eswatini)

Swaziland

Ett kungarike i södra Afrika, väster om MOÇAMBIQUE. Huvudstaden är Mbabane. Det blev självständigt från Storbritannien 1968. Det tidigare landsnamnet Swaziland ändrades 2018. (från CIA World Factbook, 2019)

Förklaring på engelska

A kingdom in southern Africa, west of MOZAMBIQUE. Its capital is Mbabane. It became independent from Britain in 1968. The former country name Swaziland was changed in 2018. (from CIA World Factbook, 2019)

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Swaziland

Svensk term Swaziland
Synonym på svenska
Synonym på engelska Swaziland
Engelsk term Eswatini
MESH ID D013541

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.