Swiss-3T3-celler (Swiss 3T3 Cells)

Swiss-3T3-celler

En cellinje etablerad 1962 från uppdelade schweiziska albinomusembryon. Denna fibroblastcellinje är extremt populär inom forskning.

Förklaring på engelska

A cell line established in 1962 from disaggregated Swiss albino mouse embryos. This fibroblast cell line is extremely popular in research.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: 3T3 Cells, Swiss; Cells, Swiss 3T3; 3T3-Swiss Albino; 3T3 Swiss Albino

Svensk term Swiss-3T3-celler
Synonym på svenska
Synonym på engelska 3T3 Cells, Swiss; Cells, Swiss 3T3; 3T3-Swiss Albino; 3T3 Swiss Albino
Engelsk term Swiss 3T3 Cells
MESH ID D041701

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.