Sydafrika (South Africa)

Sydafrika

En republik i södra Afrika, den sydligaste delen av Afrika. Den har tre huvudstäder: Pretoria (administrativ), Kapstaden (lagstiftande) och Bloemfontein (rättslig). Officiellt Afrika sedan 1960 kallades Sydafrikas union 1910-1960.

Förklaring på engelska

A republic in southern Africa, the southernmost part of Africa. It has three capitals: Pretoria (administrative), Cape Town (legislative), and Bloemfontein (judicial). Officially the Republic of South Africa since 1960, it was called the Union of South Africa 1910-1960.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Union of South Africa; Republic of South Africa

Svensk term Sydafrika
Synonym på svenska
Synonym på engelska Union of South Africa; Republic of South Africa
Engelsk term South Africa
MESH ID D013019

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.