Sydamerika (South America)

Sydamerika

Den södra kontinenten i västra hemisfären som sträcker sig söderut från Colombias och Panamas gränser.

Förklaring på engelska

The southern continent of the Western Hemisphere, extending southward from the Colombia-Panama border.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska

Svensk term Sydamerika
Synonym på svenska
Synonym på engelska
Engelsk term South America
MESH ID D013020

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.