Syfilis (Syphilis)

Syfilis

En smittsam venerisk sjukdom orsakad av spiroketen TREPONEMA PALLIDUM.

Förklaring på engelska

A contagious venereal disease caused by the spirochete TREPONEMA PALLIDUM.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Great Pox

Svensk term Syfilis
Synonym på svenska
Synonym på engelska Great Pox
Engelsk term Syphilis
MESH ID D013587

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.