Symbios (Symbiosis)

Symbios

Relationen mellan två organismer av olika art som är beroende av varandra och där de båda har nytta av varandra. Alternativt en relation mellan olika arter där de två organismerna har nytta av den andras närvaro.

Förklaring på engelska

The relationship between two different species of organisms that are interdependent; each gains benefits from the other or a relationship between different species where both of the organisms in question benefit from the presence of the other.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Endosymbiosis; Mutualism; Commensalism

Svensk term Symbios
Synonym på svenska
Synonym på engelska Endosymbiosis; Mutualism; Commensalism
Engelsk term Symbiosis
MESH ID D013559

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.