Symbolism (Symbolism)

Symbolism

Ett koncept som står för eller föreslår något annat på grund av dess förhållande, association, konvent, eller likhet. symbolism kan vara mental eller ett synligt tecken eller representation. (Från Webster, 3d ed)

Förklaring på engelska

A concept that stands for or suggests something else by reason of its relationship, association, convention, or resemblance. The symbolism may be mental or a visible sign or representation. (From Webster, 3d ed)

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Symbolisms; Symbolism (Psychology); Symbolisms (Psychology)

Svensk term Symbolism
Synonym på svenska
Synonym på engelska Symbolisms; Symbolism (Psychology); Symbolisms (Psychology)
Engelsk term Symbolism
MESH ID D013561

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.