Symfyseotomi (Symphysiotomy)

Symfyseotomi

Kirurgiskt ingrepp för att vidga en kvinnas bäcken vid förlossning.

Förklaring på engelska

Surgical procedure to widen a woman’s pelvis during childbirth.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Symphysiotomies

Svensk term Symfyseotomi
Synonym på svenska
Synonym på engelska Symphysiotomies
Engelsk term Symphysiotomy
MESH ID D013567

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.