Sympatektomi (Sympathectomy)

Sympatektomi

Avlägsnande eller avbrott av någon del av det sympatiska nervsystemet för terapeutiska eller forskningsändamål.

Förklaring på engelska

The removal or interruption of some part of the sympathetic nervous system for therapeutic or research purposes.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Sympathectomies; Sympathetic Denervation; Denervation, Sympathetic; Denervations, Sympathetic; Sympathetic Denervations

Svensk term Sympatektomi
Synonym på svenska
Synonym på engelska Sympathectomies; Sympathetic Denervation; Denervation, Sympathetic; Denervations, Sympathetic; Sympathetic Denervations
Engelsk term Sympathectomy
MESH ID D013562

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.