Sympatiska nervsystemet (Sympathetic Nervous System)

Sympatiska nervsystemet

Thoracolumbar uppdelningen av det autonoma nervsystemet. Sympatiska preganglioniska fibrer har sitt ursprung i nervceller i den mellanliggande kolonnen i ryggmärg och projicerar till paravertebrala och prevertebrala ganglier, som i sin tur projicerar för att rikta organ. Det sympatiska nervsystemet förmedlar kroppens svar på stressiga situationer, dvs kampen eller flygreaktionerna. Det verkar ofta ömsesidigt mot det parasympatiska systemet.

Förklaring på engelska

The thoracolumbar division of the autonomic nervous system. Sympathetic preganglionic fibers originate in neurons of the intermediolateral column of the spinal cord and project to the paravertebral and prevertebral ganglia, which in turn project to target organs. The sympathetic nervous system mediates the body’s response to stressful situations, i.e., the fight or flight reactions. It often acts reciprocally to the parasympathetic system.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Nervous System, Sympathetic; Nervous Systems, Sympathetic; Sympathetic Nervous Systems; System, Sympathetic Nervous; Systems, Sympathetic Nervous

Svensk term Sympatiska nervsystemet
Synonym på svenska
Synonym på engelska Nervous System, Sympathetic; Nervous Systems, Sympathetic; Sympathetic Nervous Systems; System, Sympathetic Nervous; Systems, Sympathetic Nervous
Engelsk term Sympathetic Nervous System
MESH ID D013564

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.