Sympatolytika (Sympatholytics)

Sympatolytika

Läkemedel som hämmar det sympatiska nervsystemet genom någon mekanism. De vanligaste av dessa är ADRENERGA ANTAGONISTER och läkemedel som bryter ut norepinefrin eller minskar frisättningen av sändare från adrenerga postganglioniska terminaler (se ADRENERGA AGENTER). Läkemedel som verkar i centrala nervsystemet för att minska sympatisk aktivitet (t.ex. centralt verkande alfa-2-adrenerga adrenerga stimulerare, se ADRENERGA ALFA-AGONISTER) ingår här.

Förklaring på engelska

Drugs that inhibit the actions of the sympathetic nervous system by any mechanism. The most common of these are the ADRENERGIC ANTAGONISTS and drugs that deplete norepinephrine or reduce the release of transmitters from adrenergic postganglionic terminals (see ADRENERGIC AGENTS). Drugs that act in the central nervous system to reduce sympathetic activity (e.g., centrally acting alpha-2 adrenergic agonists, see ADRENERGIC ALPHA-AGONISTS) are included here.

Synonym, svenska: Sympatikusblockerande medel; Sympatolytisk effekt

Synonym, engelska: Sympatholytic Agent; Agent, Sympatholytic; Sympatholytic; Sympatholytic Drugs; Drugs, Sympatholytic; Sympathetic-Blocking Agents; Agents, Sympathetic-Blocking; Sympathetic Blocking Agents; Sympatholytic Agents; Agents, Sympatholytic; Sympatholytic Drug; Drug, Sympatholytic; Sympatholytic Effect; Effect, Sympatholytic; Sympatholytic Effects; Effects, Sympatholytic

Svensk term Sympatolytika
Synonym på svenska Sympatikusblockerande medel; Sympatolytisk effekt
Synonym på engelska Sympatholytic Agent; Agent, Sympatholytic; Sympatholytic; Sympatholytic Drugs; Drugs, Sympatholytic; Sympathetic-Blocking Agents; Agents, Sympathetic-Blocking; Sympathetic Blocking Agents; Sympatholytic Agents; Agents, Sympatholytic; Sympatholytic Drug; Drug, Sympatholytic; Sympatholytic Effect; Effect, Sympatholytic; Sympatholytic Effects; Effects, Sympatholytic
Engelsk term Sympatholytics
MESH ID D013565

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.